Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 3,2 milyar dolar azaldı

Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 3,2 milyar ABD doları azalarak 154,6 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,9 milyar ABD doları azalarak 145,8 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 676 milyon ABD doları artarak 8,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8 milyon ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar ABD doları azalışla 12,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 40 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 315 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 902 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcu

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 33 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 495 milyon ABD doları artışla 1,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar ABD doları artarak 103,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 198 milyon ABD doları artarak 7,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 3,2 milyar dolar azaldı

Döviz kompozisyonuna bakıldığında

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 145,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59’unun ABD doları, yüzde 36,4’ünün euro, yüzde 1,9’unun Türk lirası ve yüzde 2,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,1’inin ABD doları, yüzde 38,2’sinin Euro, yüzde 15,6’sının Türk Lirası ve yüzde 7,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 145,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 65,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 23,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Anapara geri ödemeleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir