Zor bir hayat beyni değiştirir… Bilim insanları zor yaşam durumlarından muzdarip bir organ keşfetmiş gibi görünüyor

Medical News , JAMA Network Open dergisinde yayınlanan yeni bir bilimsel çalışmada , bilim insanlarının olumsuz yaşam deneyimlerine yanıt olarak beyin reaktivitesindeki değişikliklere dair kanıtlar sunduğunu yazıyor .

Araştırmacılar, olumsuz deneyimlerin beyin fonksiyonunu nasıl etkilediğine ve potansiyel olarak psikiyatrik bozuklukların gelişme riskini nasıl artırdığına dair daha kesin bir anlayış elde etmek amacıyla göreve dayalı fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemeyi analiz etmek için çok düzeyli çekirdek yoğunluğu analizini (MKDA) kullandılar. Meta-analiz, çeşitli veri tabanlarının kapsamlı bir araştırmasını içeriyordu.

2016’nın ilk hakem havuzu, ayrıntılı değerlendirme için belirli seçim kriterleri kullanılarak 336’ya daraltıldı. MKDA analizi, çalışmalar genelindeki verileri sentezlemek ve olumsuz faktörlerle ilişkili beyin aktivasyonlarının sırasını değerlendirmek için kullanıldı. Çalışma sırasında bilim insanları, 5242 kişinin katıldığı 83 bilimsel gözlemin sonuçlarını özetledi. Olumsuz koşullara maruz kalan kişilerin sağ amigdalada artan aktivite ve ön (ön) lobda aktivitede azalma gösterdiğini bulmuşlardır. Bu tepkiler, duygusal işleme ve engelleyici kontrol de dahil olmak üzere görevler ve zorluk türleri arasında tutarlıydı, ancak hafıza veya ödül işleme görevleri arasında tutarlı değildi.

Ayrıca çalışma sırasında çeşitli olumsuz faktörlerin beyin aktivitesi üzerindeki etkisi de tespit edildi. Karışık olumsuzluklar sağ amigdala gibi alanlarda artan aktiviteye yol açıyorsa, yoksunlukla ilgili olumsuzluklara ilişkin spesifik sonuçlar yetersizdi. Tersine, travmaya bağlı olumsuz koşullar amigdalada aktivasyonun artmasına ve frontal lob ve singulat kortekste aktivitenin azalmasına yol açtı.

Araştırmacılarrlar ayrıca travma, amigdala duyarlılığının artması ve TSSB gibi psikopatolojik durumlar arasında da bir bağlantı buldular. Olumsuz faktörlere maruz kalan yetişkinlerde sağ amigdalada artan aktivasyon görüldü; bu da prefrontal korteksin amigdala aktivitesini düzenleme yeteneğinde olası bir bozulmaya işaret ediyor.

Dolayısıyla meta-analiz, şiddetli sıkıntıların beyin tepki mekanizmalarını, özellikle de amigdala ve prefrontal korteksi değiştirebileceğini ve kişinin zorluklarla psikolojik olarak nasıl başa çıkacağını etkileyebileceğini öne sürüyor. Bu sonuçlar, bu tür durumların beyin fonksiyonu üzerindeki uzun vadeli etkisini tam olarak anlamak ve psikolojik bozukluklar için potansiyel olarak yeni tedaviler bulmak için daha fazla araştırmanın önemini vurgulamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir